Pengumuman :
<--Johor E-Payment Portal akan ditutup sementara waktu pada 30 September 2015 dan 1 Oktober 2015. Penutupan ini adalah bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan sistem. Johor E-Payment Portal boleh di akses semula pada 2 Oktober 2015-->