Agensi

Maklumat dan perkhidmatan berkaitan agensi-agensi yang terlibat.Talian 07-2282929 / 07-2282937
Faks 07-2238752 / 07-2275173
Email zakat@maij.gov.my
Senarai Agensi

Majlis Agama Islam Negeri Johor

Majlis Agama Islam Negeri Johor ditubuhkan pada tahun 1925 di bawah kuatkuasa Bahagian IV, Bab XV, Lembaga Aturan Bagi Pemerintahan Raja.

Objektif

  • Memantapkan masyarakat Islam tentang konsep Baitulmal, Zakat dan Wakaf.
  • Menjelaskan kepentingan Baitulmal, Zakat dan Wakaf di dalam merealisasikan sosio ekonomi Islam.
  • Memberi kesedaran kepada umat Islam akan pentingnya merebut peluang pembangunan bagi memajukan ekonomi Islam.