Agensi

Maklumat dan perkhidmatan berkaitan agensi-agensi yang terlibat.Talian 07-9251781
Faks 07-9251308
Email mdlbs@johor.gov.my
Senarai Agensi

Majlis Daerah Labis

Majlis Daerah Labis telah ditubuhkan pada 1 September 1979 di bawah seksyen 3 Akta Kerajaan Tempatan 1976 – Akta 171. Penubuhan ini telah diwartakan pada 9 Oktober 1980 melalui JPU 26 Jilid 24 No. 21 sebagaimana berikut :

  • Keluasan kawasan sebagaimana ditunjukkan melalui Pelan Warta (PW) 1265 seluas 47.26 batu persegi iaitu 122.4 km persegi atau 12,240 hektar.
  • Tarikh pemakaian Akta Kerajaan Tempatan 1976 – Akta 171 adalah serentak dengan tarikh penubuhan MDSS iaitu pada 1 September 1979.
  • Pemakaian Akta ini adalah selaras dengan kehendak seksyen 2 (1) Akta yang sama dan telah diwartakan pada 30 Ogos 1979 melalui Warta Kerajaan JPU 68.
  • Majlis pelancaran penubuhan MDL ini telah dilakukan oleh wakil Menteri Besar Johor pada 29 Disember 1976 bertempat di Dewan Jubli Intan Segamat.