Dasar Privasi

Informasi lebih lanjut mengenai dasar privasi kami.


Kami mengumpul maklumat daripada anda apabila anda mendaftar dan mengisi borang online di portal ini. Semasa pesanan atau pendaftaran di portal kami, anda akan diminta untuk memasukkan nama anda, nombor kad pengenalan, alamat e-mel, alamat atau nombor telefon.


 • Untuk mengenalpasti pengalaman anda
  Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas kepada keperluan individu
 • Untuk memperbaiki portal kami
  Kami sentiasa berusaha untuk meningkatkan tawaran poratal kami yang berdasarkan maklumat dan maklum balas yang kami terima daripada anda
 • Untuk meningkatkan perkhidmatan pelanggan
  Maklumat anda membantu kami untuk bertindak balas terhadap permintaan perkhidmatan pelanggan dan menyokong keperluan anda dengan lebih berkesan
 • Untuk memproses transaksi
  Maklumat anda, sama ada maklumat peribadi atau awam tidak akan dijual, ditukar, dipindahkan, atau diberikan kepada mana-mana syarikat lain dengan sebarang sebab, tanpa kebenaran anda, selain daripada untuk tujuan yang nyata dalam menyampaikan produk yang dibeli atau perkhidmatan yang diminta.
 • Untuk mentadbir satu pertandingan, promosi, kaji selidik atau ciri-ciri portal yang lain
 • Untuk menghantar e-mel secara berkala
  Alamat e-mel yang anda berikan untuk pemprosesan pesanan hanya akan digunakan untuk menghantar maklumat dan pengemaskinian yang berkaitan dengan pesanan anda.

Kami melaksanakan pelbagai langkah-langkah keselamatan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi anda apabila anda membuat pesanan atau masuk, hantar, atau mengakses maklumat peribadi anda.

Kami menawarkan penggunaan komputer pelayan yang selamat. Semua maklumat sensitif yang dibekalkan, dihantar melalui teknologi Secure Socket Layer (SSL) dan kemudian disulitkan kedalam pengkalan data pembekal gerbang pembayaran kami, dimana hanya boleh dicapai oleh orang-orang yang diberikan kuasa dengan hak capaian khas untuk sistem-sistem tersebut, serta perlu menyimpan maklumat sulit tersebut.

Selepas tamat transaksi, maklumat peribadi anda (kad kredit, nombor keselamatan sosial, kewangan, dll) tidak akan disimpan pada Komputer pelayan kami.

JOHOR E-PAYMENT PORTAL boleh menggunakan teknologi terkini termasuk penyulitan perisian untuk melindungi maklumat anda atau mana-mana data yang anda berikan dalam portal kami bagi mengekalkan standard keselamatan untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Ya. 'Cookie' adalah satu fail teks yang diletakkan dalam cakera keras anda oleh haportal pelayan. 'Cookie' ditugaskan secara unik kepada komputer anda, dan hanya boleh dibaca oleh satu pelayan Web dalam domain yang mengeluarkan 'cookie' kepada anda. Satu daripada tujuan utama 'cookie' adalah bagi memberi satu ciri kemudahan untuk anda menjimatkan masa. Tujuan 'cookie' adalah bagi memberi tahu pelayan Web yang anda telah kembali ke satu halaman khusus.
Kami tidak menjual, memperdagangkan, ataupun memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak luar. Ini tidak termasuk pihak ketiga (jika ada) yang membantu kami dalam mengendalikan portal kami, menjalankan perniagaan atau perkhidmatan kepada anda, selagi pihak-pihak tersebut bersetuju untuk menyimpan maklumat tersebut secara sulit. Kami juga boleh mengeluarkan maklumat anda apabila kami percaya pengeluaran data tersebut sesuai dan mematuhi undang-undang, bagi tujuan penguatkuasaan dasar portal kami, atau melindungi hak, harta, atau keselamatan orang lain atau kami. Walaubagaimanapun, maklumat pengunjung yang bersifat tidak peribadi akan disediakan kepada pihak-pihak lain untuk pemasaran, pengiklanan, atau kegunaan lain.
Adakalanya dan diatas sebab-sebab tertentu kami mungkin meletakkan atau menawarkan produk-produk pihak ketiga atau perkhidmatan lain di portal kami. Laman-laman pihak ketiga ini mempunyai dasar privasi yang berasingan dan bebas. Oleh itu, kami tidak mempunyai sebarang tanggungjawab atau liabiliti untuk kandungan dan aktiviti laman-laman yang dipautkan. Namun begitu, kami berusaha untuk melindungi integriti portal kami dan mengalu-alukan sebarang maklumbalas mengenai portal ini.
Untuk melindungi data peribadi anda, semua storan elektronik dan penghantaran maklumat akaun pengguna disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang terkini.
Dasar Privasi dalam talian ini digunakan hanya kepada maklumat yang dikumpulkan melalui portal kami dan tidak kepada maklumat yang dikumpul di luar talian.
Sila layari bahagian terma dan syarat kami, Penafian dan had liabiliti yang berkaitan dengan penggunaan portal kami di https://onlinepayment.johor.gov.my
Dengan menggunakan laman kami, anda bersetuju dengan dasar privasi portal kami.
JOHOR E-PAYMENT PORTAL mempunyai hak untuk mengubah polisi privasi kami, kami akan menyiarkan perubahan tersebut pada laman ini.

Jika terdapat sebarang soalan mengenai dasar privasi ini, anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah:

Bahagian Sains Teknologi dan ICT Negeri Johor
Aras 1, Bangunan Dato Jaffar Muhammad,
Kota Iskandar,
79000 Nusajaya, Johor.

Tel: 07 - 266 6660 / 07 - 266 6661
Fax: 07 - 266 1668